halk arasında iman tahtası olarak bilinen ilk 7 costanın(kaburga kemiği) direkt olarak bağlandığı, 3 parçadan (manubrium sterni, corpus sterni ve processus xiphoideus) oluşan yassı bir kemiğimizdir.