Dihidropteroat sentetaz(DHPs) enzimini inhibe ederek folik asit sentez yolağını inhibe eden bakteriyostatik bir ilaç grubudur. Geniş antibakteriyel spektrumu vardır fakat kullanım sıklığına bağlı olarak çok yönlü direnç oluşması endikasyonlarını sınırlamaktadır. idrar yolları enfeksiyonlarında, nokardiozis, toksoplazmozis, trahomda yararlıdır.(bkz:idrar yolları enfeksiyonu) (bkz:nokardiozis) (bkz:toksoplazmozis) (bkz:trahom)