daha çok araştırma alanları olarak düşünün.Dahili bilimler gibi hasta bakan ya da cerrahi bölümler gibi ameliyat yapan bölümler değildir.temel tıp bilimlerinin branşları ;Anatomi,Biyofizik,Fizyoloji,Histoloji – Embriyolojiİmmunoloji,Tıbbi Biyokimya,Tıbbi Biyoloji,Tıbbi Mikrobiyoloji,Tıbbi Parazitoloji,Tıp Bilişimi ve Biyoistatistik,Tıbbi Farmakoloji,Tıbbi Genetikdiye sınıflandırabiliriz.