Toxoplasma tek hücreli bir parazit tir. bütün memeli hayvanlarda, insanlarda ve kanatlılarda görülebilir ve hiç belirti vermeden uzun süre kendini gizleyebilir. takizoit, bradizoit ve ookist olmak üzere 3 (bkz:enfektif) evreye sahiptir.Takizoitler (trofozoitler, hızlı çoğalan):akut enfeksiyon esnasında görülür. yarım ay yada oval sekilindedir. bir uçu silindir bir uçu yuvarlaktır.Bradizoitler (kistler veya doku kistleri):doku kisti içinde yavaş çoğalan form olup yuvarlak şekilli ve 10-20 µm çapındadır. kistler içinde bazen bir kaç adet veya bazen 1000 adet bradizoit bulunabilir. fakat yavaş çoğalırlar. yapılan araştırmalar da Doku kistlerinin, hayvanlarda enfeksiyonun sekizinci günü gibi erken bir dönemde oluşabileceği ve büyük bir olasılıkla konağın yaşamı boyunca canlı kalabileceği, her organda yerleşebildikleri, ancak genellikle beyin, iskelet ve kalp kasını tercih ettikleri gözlemlenmiştir.Ookistler (kedi dışkısındaki form), kesin konak olan kedilerin, vaşakların ve bazı kedigillerin dışkısıyla çıkartılır ve Enfektif olabilmesi için ookistin olgunlaşması (sporulasyon) gerekir.