Kendini karşı cinse ait olarak tanımlayan, cinsiyet bilinci, doğuştan sahip olduğu fiziksel cinsiyetinden farklı olan bireylere transseksüel denir.yasal ve tıbbi prosedürlerin gerçekleştirilmesi sonucun da birey, (bkz:hormon tedavisi) ve ameliyatlardan oluşan(bkz:cinsiyet değiştirme süreci) ne başlar.Bu açılardan özellikli bir hasta grubunu oluştururlar.
Kendisini karşı cinsten biri olarak tanımlayan kişidir. Hem erkek hem de kadın için geçerlidir. Kişi erkek olduğu halde kadın olmayı isteyebilir, kadın olduğu halde erkek olmayı isteyebilir. Ancak transseksüel, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyici bir kelimedir. Kişinin davranışlarından çok iç dünyasında kendisini karşı cinsten biri gibi görmesi, hissetmesidir. Bu yüzden transseksüel bireyleri dış görünüşlerinden belirlemek söz konusu değildir.