fbpx
cpm_inboxCount

yazar adı gereklidir!

göster şifre gereklidir!

şifreni mi unuttun?

yazar adı gereklidir!

e-mail gereklidir!

göster parola gereklidir!

10 + 12 =

şifrenizi mi unuttunuz? Endişelenmeyin! Aşağıdaki bölgeden şifrenizi sıfırlayabilirsiniz!

e-posta gereklidir!

girişe dön

kapat

Türk toraks derneği covid19 açıklaması

 • türk toraks derneği’nin covid-19 salgını nedeniyle 4.4.2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasıdır:

  sağlık çalışanlarının da yaşama hakkı vardır.
  türk toraks derneği, üyelerinin ve tüm sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından kaygı duymaktadır.
  covi̇d-19 salgını giderek hızını artırmakta, her 100 hastadan beşi yoğun bakımda olmak üzere, yirmi hastanın 15-30 gün arasında değişen hastane yatışı gerektirmektedir. her yüz hastadan ikisi bütün çabalara rağmen kurtarılamamaktadır. bu salgında özellikle ileri yaşta olanlar, eşlik eden hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları risk gruplarıdır. ağır ve riskli hastalarla uzun süre temas halinde olan sağlık çalışanları yeterince korunamamakta ve dinlenememektedir.
  sağlık çalışanlarının covi̇d-19 hastalığına yakalanması meslek hastalığıdır.

  salgının başarıyla durdurulması ve hastaların kurtarılması için sağlık çalışanlarının hastalıktan korunması elzemdir.

  covi̇d-19 hastalığı ile mücadele kadar, sağlık çalışanlarının korunması da aynı öneme haiz kapsamlı bir organizasyon ve korunma için gerekli malzemelerin düzenli tedarik zincirini, sağlık çalışanlarının düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasının gerektirmektedir. salgının başlangıcından beri, sağlık çalışanlarının korunması bakış açısının gözden kaçırıldığı kanısındayız.

  temel önlemleri tam olarak ortaya koymak gerekmektedir:

  1. covi̇d-19 kuşkulu hastalara sağlık kuruluşuna girişten itibaren uygun ayırım yöntemlerinin belirlenmesi. kuşkulu hastalara maske takılmasının sağlanması, diğer hastalardan ayıracak önlemlerin alınması ve doğrudan covi̇d-19 ünitesine yönlendirilmeleri. 2. sağlık çalışanlarının her gün işe başlayışta ateş ölçümün yapılıp, yüksek çıkanların çalıştırılmayıp gereken tıbbi muayenelerin yapılmasının sağlanması,
  3. tüm sağlık çalışanlarına sağlık birimi salgın planının ayrıntılı olarak anlatılması, covi̇d-19 hastalığı, bulaşma ve korunma yöntemleri hakkında düzenli, periyodik eğitim verilmesi.
  4. tüm sağlık çalışanlarının düzenli sağlık kontrolleri dışında periyodik covi̇d-19 testi yapılması, pozitif çıkanlara gereken işlemlerin yapılması,
  5. covi̇d-19 kuşkulu hastaların muayene ve tedavi edildiği tüm alanlarda yeterli fiziksel mesafe, ortam havalanmasının sağlanması,
  6. hastanede dokunma yüzeylerinin düzenli olarak uygun dezenfektanlar ile temizlenmesi, 7. hastaların fiziksel mesafe korunarak konumlandırılması,
  8. yoğun bir süreç olması nedeniyle alışılagelmiş çalışma saatleri anlayışı dışında, çalışanların dikkatinin dağılmasına, aşırı yorulup hata yapmasına neden olmayacak çalışma ve dinlenme süreleri, ortamlarının her bir ünite için ayrı ayrı tanımlanması.
  9. ortam havalandırmasının saatte 15 değişim olacak şekilde düzenlenmesi.
  10. her çalışma ortamına uygun kişisel koruyucuların eksiksiz temin edilmesi ve kullanılmasının sağlanması.
  11. el yıkama ve uygun el dezenfektanlarının kolay ulaşılabilir olarak sağlanması
  12. kişisel koruyucuların uygun şekilde atılması
  google play app store