Sadece toplumsal yaşamın sekteye uğraması değil, sağlık sektöründe adaletinde sekteye uğratan bu süreçte hastanede esnek çalışanın ödeme alıp çalışmayanın almamasına coronavirüs belası denir.