6 yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra; dahili, cerrahi veya temel tıp bilimleri alanında seçtiği bir alanda uzmanlaşan hekimlerdir.
uzmanlık süreleri 3 yıl ile 5 yıl arasında değişmektedir.
uzman adaylarının öncelikle tıpta uzmanlık sınavını geçmeleri gerekir