Üzerine çalışılan ve değerlendirme yapılan hasta.
Türk dil kurumunda vaka tanınmıyor olması ilginç bir durum.