Dünya yansa umursammayacak tip.
hayatı değersiz gören, kendini herşeyden çok egoist tiplerin kişiliği