gram negatif kokobasil enterobacteriae ailesine mensuptur. bizlerin tıp kitaplarından okuduğu kadarıyla veba hastalığı etkenidir. kendisi bugüne kadar en çok ölüme sebep olan bakteri olarak bilinmektedir.
kloramfenikole ve streptomisine duyarlıdır. bulunuş yılı 1895'dir.
(bkz:veba)